14 oktober 2010

Bisfenol i kassakvitton

I morse hade Ekot ett inslag om Bisfenol A i kassakvitton. Det var Jegrelius forskningsinstitut som analyserat kassakvitton och hittat halter som var mycket högre än de halter som tidigare diskuterats när det gäller nappflaskor.

Av: Åsa Domeij

Dessutom hade det visat sig att bisfenolen släppte lätt från papperet eftersom det finns i ytskiktet.

Första gången som det blev känt för oss att bisfenol A fanns kassakvitton var i mitten av augusti och vi började genast kolla upp alternativ eftersom bisfenol A är ett hormonstörande ämne som inte bör tillföras kretsloppet. Svenskt Vatten, som organiserar de kommunala organ som har hand om reningsverken, har också påpekat att man anser att det är ett ämne som inte bör hamna i reningsverken.

När vår uppmärksamma inköpare av kassakvitton började ställa frågor om till leverantörerna om kassakvitton fria från bisfenol A, upptäckte han att det fanns en annan bisfenol i de bisfenolfria alternativen nämligen bisfenol S. Vi hade ingen kunskap om det ämnets egenskaper. När vi började leta information så hittade vi inte heller så mycket dokumentation. Men den slutsats vi drog av den information vi fick fram var att Bisfenol S inte verkade bättre när det gällde hormonstörande egenskaper och kanske dessutom var mer svårnedbrytbart. Vår slutsats blev förstås att bisfenol S inte var något bra alternativ till bisfenol A. Men vi har hittat alternativ som är helt bisfenolfria så de kommer att användas i butikerna.

Det är inte alldeles lätt att plocka bort olämpliga kemikalier. Det gäller att också ha koll på vad de ersätts med!