24 augusti 2010

Diesel med förnyelsebar råvara

I fredags var jag med på invigningen av Preems nya bioraffinanderi i Göteborg. Nu börjar man tillverka diesel med ca 20 procent förnyelsebar råvara, bland annat råtallolja. Det är ett viktigt steg för att kunna ersätta fossil diesel i tunga vägtransporter.

Av: Åsa Domeij

För mindre fordon har det ju ganska länge funnits alternativ som etanol och biogas. Men för Axfoods bolag Dagab som sköter distributionen av mat till Axfoods butiker har det hittills inte funnits något fungerande alternativ. Nu kommer den nya dieseln att bli en viktig del i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från transporterna.

Hittills har Dagab fått satsa enbart på att använda den fossila dieseln så effektivt som möjligt genom att jobba med ecodriving och effektivisering av logistiken. Men nu blir det för första gången möjligt att byta bränsle i större skala. Förhoppningsvis kommer utvecklingen att gå snabbt så att det så småningom blir möjligt att köra med 100 procent förnyelsebart bränsle.

Kanske lösningen blir flera bränslen för den tunga trafiken? Både biodiesel och flytande biogas är exempel på spännande alternativ.

Klimat