13 december 2010

Många gillar närproducerat

Det dök upp ett önskemål från Jenny som skulle vilja ha mer närproducerad mat i butikerna. Jag tror att det är många fler än Jenny som skulle vilja det.

Av: Åsa Domeij

En anledning till att det inte har gått snabbare att få in mer närproducerad mat är att det inte alltid är så enkelt att lösa transportfrågan från de små producenterna. Det är ju dessutom viktigt att de sker på ett sett som är vettigt ur miljösynpunkt. En viktig anledning för många att vilja ha mer närproducerat är att man gärna vill gynna kortare transporter. Men det finns nog andra skäl som är minst lika viktiga. En anledning kan vara att man tröttnat på anonym mat och vill ha mer anknytning till producenten. Det kan också vara så att man vill gynna produktion i sin närhet eftersom man tycker att det ger trivsel att ha matproduktion på nära håll och att det är bra för det lokala näringslivet.

Om man saknar lokala produkter i sin butik så kan man ta upp det med butiken. Sedan kan butiken diskutera önskemålet med Axfoods inköpsavdelning. Det är viktigt att även produkter som bara finns i ett fåtal butiker är godkända och klarar kvalitet och miljöhänsyn. Axfoods stockholmskedja Prisxtra märker att det finns ett stort kundintresse och arbetar med att få in mer närproducerad mat. Men begreppet närproducerad tolkas på olika sätt beroende på var i landet man bor och vilka produkter det handlar om. Närproducerad mat i Stockholm kan knappast vara producerad mitt inne i Stockholm i någon större utsträckning. Prisxtra ser därför närproducerad mat som mat som kommer från mälardalsområdet med omnejd och Gotland.

Klimat