9 september 2010

Matavfall till biogas

Det har kommit en kommentar från signaturen ”Bekymrad” som hört något om att Willys i Göteborg ”dumpar” matavfall. Därför tänkte jag att det var läge att berätta lite om vad Axfood har på gång när det gäller avfall.

Av: Åsa Domeij

Just nu håller vi på med en stor omställning av avfallshanteringen av butikerna som ska leda till en riktigt bra källsortering där så mycket som möjligt går till materialåtervinning och så lite som möjligt till förbränning. Matavfall ska gå till framställning av biogas i de kommuner där det finns biogasanläggningar som kan ta emot.

Visst har det funnits källsortering i butikerna tidigare men nu ska det bli rejäl klass på arbetet med återvinning. Det är stora flöden av material som går genom butikerna. De största fraktionerna är mjukplast och wellpapp. Både plast och wellpapp kan vi dessutom få betalt för genom att sälja till återvinningsindustrin. Det handlar om att gå från en kultur där det handlar om att bli av med sopor till att tänka på att producera så rent material som möjligt till industrin för tillverkning av nya produkter.

När det gäller frågan om "dumpning" av matavfall från Willys butiker i Göteborg så förekommer det inte. Däremot finns det butiker som fortfarande inte sorterar ut matavfallet vilket innebär att det går till förbränning. Men, som sagt, det kommer att förändras.