9 mars 2010

Resurser för produktion av proteinfoder i Europa?

Det har nyligen varit en hel del debatt om den soja som används som proteinfoder till både nöt, gris och kyckling. Swedwatch har t ex i en rapport "Mer kött och soja - mindre regnskog" tagit upp miljöfrågor som skövling av regnskog och användning av bekämpningsmedel.

Av: Åsa Domeij

Visst går det att göra en hel del för att minska miljöpåverkan av sojaodling i Brasilien. Men varför ska det europeiska jordbruket vara så beroende av import av proteinfoder? EU är världens största importör av soja och importerar 30 miljoner ton per år. EU har också en enorm budget för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Det borde väl kunna finnas resurser för utveckling av mer produktion av proteinfoder i Europa?