29 januari 2010

Tomater från Palestina

Ibland hör kunder av sig till oss och tycker att vi inte borde sälja mat från Israel pga av deras politik i Palestina. Men vi har inte som policy att bojkotta länder utan utgår från förhållanden hos enskilda producenter.

Av: Åsa Domeij

Om vi gör en social revision hos en producent och det visar sig att vår uppförandekod inte följs så tar vi en diskussion med producenten för att komma överens om ett åtgärdsprogram. Sedan gör vi återbesök för att få koll på om det blir några förbättringar. Men om det visar sig att leverantören inte är intresserad av att göra något åt problemen avbryter vi samarbetet. Samma sak gäller oavsett om leverantören finns i Sverige, Kina eller Israel. Men det går faktiskt att köpa in en del produkter från Palestina också.

Nu har vi börjat sälja tomater från Palestina i en del av våra butiker. När det gäller "Frukt och grönt" så märks produkterna med ursprungsland. Palestina har ett självstyre men har inte nationell självständighet så frågan för oss var hur vi skulle ange ursprungsland. Vi har valt att märka tomaterna med Palestina. För en hel del kunder är det en viktigt att veta om en produkt kommer från Israel eller Palestina.

Klimat