16 juni 2011

Dagab klimatkomet!

Det är inte direkt vanligt att man får två miljöpris på en vecka. Men det har faktiskt hänt Dagab den här veckan. Dagab är det bolag som har hand om lager och transporter till bl a Willys och Hemköp.

Av: Åsa Domeij

Det ena priset var Green Cargos "årets klimatkomet" och handlar om minskade koldioxidutsläpp från Dagabs transporter. Framför allt lyfts de ökade tågtransporterna fram i motiveringen. Det andra priset som delas ut av Haninge kommun betonar bredden i Dagabs miljöarbete. En stor satsning är den energieffektivisering som genomförs av lagret i Jordbro. De minskade utsläppen från Dagabs transporter bl a den nya dieseln som delvis är tillverkad av tallolja finns också med i motiveringen. Men även satsningar på återvinning av material samt att all personal får miljöutbildning lyfts fram i motiveringen.

Jag kanske inte är helt förvånad över att Dagab får utmärkelser av det här slaget. När man tittar på resultaten i siffror så märktes det tydligt redan i utsläppssiffrorna från 2010. Dagabs aktiva arbete har inneburit att Axfood faktiskt höjt målsättningen när det gäller minskade utsläpp från Dagab!

Den här typen av priser tycker jag är toppen för att uppmuntra alla dem i företag som jobbar målmedvetet med miljöfrågor. Resultaten kan förstås mätas och redovisas ändå, men att bli uppmärksammad av någon utanför det egna företaget ger en extra sporre.

Klimat