27 september 2011

Gynna hållbar palmolja genom att ta bort EU:s importtullar?

I sitt nyhetsbrev informerar organisationen RSPO (Roundtable on sustainable palm oil), som arbetar med att göra produktionen av palmolja mer hållbar, om ett initiativ från den holländska margarin- och oljebranschen.

Av: Åsa Domeij

Det branschorganisationen föreslår är att EU ska ta bort tullen (3,8%) på certifierad palmolja. Idén är att göra den certifierade mer konkurrenskraftig genom att använda tullen som ekonomiskt styrmedel. En av de viktigaste frågorna när det gäller att göra produktionen av palmolja mer hållbar är att det inte huggs ner regnskog för att gå plats åt nya odlingar av palmolja. Idag är 10% av världens produktion av palmolja certifierad men produktionen ökar snabbt.

Axfood köper idag certifikat som stödjer produktionen av mer hållbar palmolja motsvarande den mängd palmolja som ingår i de egna märkesvarorna. Nästa steg är att gå över till certifierad palmolja i produkterna. Målet är att det ska ha uppnåtts till 2015. Om tullen på certifierad palmolja tas bort kan det bli lättare att nå målet eftersom produktionen skulle gynnas.

Klimat