30 september 2011

I grumligt vatten

Idag var jag och lyssnade på Naturskyddsföreningens presskonferens om tropiska tropiska räkor ( även kallade jätteräkor, scampi, gambas). Där presenterade Mikael Karlsson rapporten ”I grumliga vatten” som handlade om odlingen av räkor i Bangladesh. Rapporten är en del av en kampanj som föreningen driver mot tropiska räkor just nu.

Av: Åsa Domeij

Kritiken i rapporten är massiv mot räkodlingen i Bangladesh och handlar både om sociala frågor och miljöfrågor. Rapporten berättar om en lokalbefolkning som trängs undan av räkodlingarna eller har åkrar som förstörts av inträngande saltvatten och kemikalier. Att skyddet mot översvämningar förstörs av skövlade mangrove-träsk är väl känt. Men däremot var det nytt för mig att odlingarna orsakade så mycket problem med försaltning. Rapporten berättar också om övergrepp från myndigheternas sida mot dem som protesterar mot räkodlingarna.

På miljöområdet berättas om förstörd biologisk mångfald, försämrat fiske och användning av endosulfan som är olagligt i 150 länder. Det är både akut giftigt och ger långsiktiga skador på miljön. I en film som visades på presskonferensen fanns också uppgifter om att odlare injicerade smutsigt vatten i räkorna för att öka vikten, vilket inte låter särskilt trevligt ur konsumentsynpunkt.

Naturskyddsföreningen vill att butiker och restauranger slutar sälja tropiska räkor och vill uppmana kunderna att låta bli att köpa produkterna. På presskonferensen berättade man att ICA, Vi-butikerna och Daglivs alla säljer räkor från Bangladesh.

Axfoods butiker lyftes fram som goda förebilder. Axfood har en fisk- och skaldjurspolicy som bl a innbär att vi i inte säljer några tropiska räkor eftersom att de är rödlistade av WWF. Om det så småningom kommer räkor som är "godkända" av WWF kommer vi att göra en revision hos aktuell leverantör innan vi börjar sälja räkorna. Det är inte minst viktigt mot bakgrund av kritiken om kränkta mänskliga rättigheter som en följd av räkodling.

Svenskt

Klimat