20 maj 2011

Vad är bäst återvunnen plast eller bioplast?

Det har kommit ett par frågor som rör plastkassarna av bioråvara. Den ena handlar om förbränningen av sockerörsblast är med i livcykelanalysen.

Av: Åsa Domeij

På de fält som sockerrörsblasten bränns på (bränns ej på alla fält) så är det bioråvara och inte fossil råvara som bränns så det ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Däremot är det förstås alltid bättre ur växtnäringssynpunkt om skördematerial istället blir kvar på åkern.

När det gäller frågan om återvunnen plast eller plast från bioråvara är bäst så tycker jag att man måste använda en dubbel strategi. Så mycket plast som möjligt behöver gå in i återvinningens kretslopp samtidigt som ny bioplast införs i kretsloppet. Det kommer att leda till att andelen bioplast ökar och den fossila andelen minskar. Till slut kan man ha uppnått ett återvinningssystem för plast där all plast kommer från bioråvara. Därför är det viktigt att de bioplaster man introducerar fungerar bra i återvinningen tillsammans med fossil plast.

Ett Axfood projekt som handlar om plaståtervinning är att de bilar som levererar mat till våra butiker tar med sig butikernas plast tillbaka till lagren där plasten komprimeras och sedan skickas till återvinningsindustrin för att där användas i nya plastprodukter.

Klimat