26 maj 2011

Vad gör vi åt svinnet?

Det har kommit en fråga om vad vi gör att problemet med matsvinn i butikerna.

Av: Åsa Domeij

Matsvinnet är en stor miljöfråga eftersom så mycket resurser har investerats i maten när den väl ligger i butiken. Om den inte kommer till nytta så har ju maten påverkat miljön i onödan. Alla Axfoods kedjor (t ex Willys och Hemköp) har måltal för svinnet som man jobbar mot. Men Willys har också ett samarbetsprojekt med SLU (Lantbruksuniversitetet) som går ut på att lära sig mer om hur man undviker svinn. En första workshop har hållits i projektet och nästa steg är ett mentorsprojekt där de butiker som är särskilt bra på något får ta emot medarbetare från andra butiker som får lära sig deras arbetssätt.

En annat viktigt sätt att minska svinnet är att utforma förpackningar på rätt sätt. I det pågående arbetet med att förbättra förpackningar för egna märkesvaror är en viktig fråga att utforma förpackningar så att svinn undviks både på lager, i butiker och i hemmen.

Klimat