1 mars 2012

Är ekologisk mat mer hälsosam?

Igår ordnade Ekologiskt Forum och SLU ett seminarium om ”Kvalitet, hälso och ekologisk mat – nya rön från forskningen”. För några år sedan hölls ett liknande seminarium och ett syfte var att se om kunskapen på området ökat sedan dess.

Av: Åsa Domeij

En svårighet med den här typen av forskning är att metoderna inom ekologiskt jordbruk kan skilja sig så mycket åt. En faktor som har betydelse för olika typer av kvalitetsegenskaper är hur intensiv gödslingen är. Gödsling är ett typiskt exempel på något som kan variera mycket inom både konventionell och ekologisk produktion. Men i vilket fall som helst finns det forskning som pekar i riktning mot att ekologiska produkter kan vara bättre ur hälsosynpunkt. Men det intressantaste kanske trots allt är att det finns alldeles för lite forskning om sambandet mellan odlingsmetoder och produkternas hälsoegenskaper.

Det alla var överens om var att om man verkligen vill undvika att få i sig rester av bekämpningsmedel så ska man välja ekologiskt när det gäller frukt och grönt. Det man också var överens om var att det nästan inte finns någon kunskap om kombinationseffekter av olika bekämpningsmedelsrester i maten. Jag tror också att just bekämpningsmedlen är ett viktigt skäl för många att välja ekologisk frukt och grönt. Antagligen skiljer sig motiven till att köpa ekologiskt åt mellan olika typer av produkter. Den som köper ekologisk paprika tänker nog ofta hälsa medan den som köper ekologiska ägg tänker djurvälfärd. Hur tänker du?

Ekologiskt