2 juli 2012

Butiken som energileverantör

Idag var jag med på ett seminarium om öppen fjärrvärme i Almedalen som Fortum arrangerade. Det handlade om fjärrvärmens framtid och branschens kulturrevolution.

Av: Åsa Domeij

Är man på väg mot att få fjärrvärmesystem som flyttar överskottsvärme till där den behövs för tillfället istället för att framför allt bygga på stora produktionsanläggningar?

Anders Egelrud, VD på Fortum, berättade om de förändrade attityderna inom Fortum när man börjar se sina kunder inte bara som kunder utan också som leverantörer. Axfood planerar att delta i ett pilotprojekt i Stockholm där några butiker levererar överskottsenergi till nätet. Under seminariet beskrev jag det som en av tre delar i Axfoods energiarbete. De andra delarna är att köpa rätt energi ("förnyelsebart") och energieffektivisera. Nu öppnas en ny väg att också leverera överskottsenergi. Om det fungerar bra i Stockholm kan det säkert bli intressant också i andra delar av landet.