3 februari 2012

Ett litet steg framåt för biogas I Stockholm

Axfood har infört långtgående källsortering i sina kedjor Willys och Hemköp. Men en sak som inte har gått att satsa på direkt är att se till att matavfallet från butikerna används för biogasproduktion.

Av: Åsa Domeij

Inte minst i Stockholm har det varit svårt att få till lösningar pga av brist på biogasanläggningar. Det är lite trist att Stockholm som har så mycket matavfall och brist på biogas till miljöbilar har så dåligt med produktionskapacitet. Jag och Glenny Särnström, kretsloppsansvarig på Willys, besökte Telge återvinning för att titta på en lösning för att komma igång med matavfallet.

Vi kommer att börja skicka  matavfall från ett antal butiker i södra Stockholm till Telge återvinning som har en enkel metod att avlägsna förpackningar innan det skickas vidare för rötning. Längre fram hoppas vi på ännu bättre lösningar och givetvis att få med alla butiker.

Klimat