27 mars 2012

Företagen måste orka fokusera mer på klimatfrågan

Idag hade klimatnätverket Hagainitiativet, där Axfood är med, en frukostträff med temat ”Näringslivet: Växla upp klimatfrågan!”.

Av: Åsa Domeij

Diskussionen handlade om hur man både inifrån företagen själva och utifrån, t ex från organisationer och politik, kan få mer fart på företagens klimatarbete. Alla verkade överens om att det för det allra mesta är lönsamt att jobba med klimatfrågan i företagen eftersom det minskar energikostnader och resursförbrukning. Dessutom är det viktigt för att ligga långt framme i teknikutveckling och i varumärkesbyggande. Samtidigt är det långt ifrån självklart att lönsamma satsningar blir genomförda. Här handlar det om att företagen måste orka fokusera mer på klimatfrågan för att identifiera det som bör göras.

Politiken har också en viktig roll för att göra klimatarbetet ännu mer lönsamt. Politikernas dilemma är att de företag som motsätter sig klimatpolitiken ofta hörs mer än de som välkomnar den. Därför är det viktigt att de företag som faktiskt vill ha en mer aktiv klimatpolitik också vågar ge sig in i samhällsdebatten.

Klimat