1 juni 2012

Kan fel jämförpris leda till mer transporter?

I Sverige har vi en lag om prisinformation som ska hjälpa konsumenter att jämföra priser. Idén är att man t ex i en butik ska kunna få veta priset per kg, per styck, per dos eller per m2 och slippa göra en egen beräkning när det är olika förpackningsstorlekar och olika koncentrationer.

Av: Åsa Domeij

Tanken med jämförpriser är god och för de flesta varor fungerar det också bra i dagligvaruhandeln. Givetvis kan det vara så att en vara som har ett högre pris per kg innehåller mer av dyra råvaror. Men oftast kan man få den informationen på förpackningen. Den som vill jämföra sylt kan få priset per kg på hyllkanten och läsa om bärinnehåll på burken. På tvättmedel anges priset per tvätt istället för t ex per deciliter tvättmedel. Det är givetvis vettigt eftersom tvättmedel kan ha väldigt olika koncentration.

Men det finns varor där jämförpriset snarare kan vara vilseledande än vägledande. Flytande produkter som rengöringsmedel och tvål brukar ha jämförpris per liter. Till skillnad mot sylten, där det går att kolla innehåll av t ex bär och socker enkelt på burken och få information om kvaliteten, är det omöjligt för kunden att veta hur utspätt ett flytande rengöringsmedel är.

Konsumentverket har föreskrifter för prisinformation och där sägs att man får ange priset per liter om man inte har angett någon rekommenderad dos. Det borde vara så att Konsumentverket krävde att rekommenderad dos skulle vara angiven och att jämförpriset skulle vara per dos. Med jämförpris per liter uppmuntras producenterna att leverera mer utspädda produkter. Om jämförpriserna var angivna per dos skulle sannolikt inte så mycket vatten transporteras runt i onödan. Vatten är enkelt att tillsätta hemma från kranen.

Klimat