3 juli 2012

Klimatfrågan - hur tar vi nästa steg?

Almedalsveckan rullar vidare med många arrangemang inom miljöområdet. Idag ordnade vi inom Hagainitiativet seminariet "Klimatfrågan - hur tar vi nästa steg".

Av: Åsa Domeij

Trots hård konkurrensen med alla miljöseminarier var intresset stort. Betydligt fler än beräknat ville delta och det var många som tyvärr blev utan lunchmacka. Det blev spänst i diskussionen och tiden kändes knapp.

Seminariet inleddes med att vi presenterade vår SIFO-undersökning om människors förtroende för företagens klimatarbete. En majoritet hade svarat att man uppmärksammade näringslivets klimatinformation om sina produkter. Däremot var det inte alls lika många som hade förtroende för att den var korrekt. En fråga handlade om vilka aktörer som ansågs mest förtroendeingivande, där hamnade näringslivet i botten medan media hamnade högt. De 100 personer som är på med Miljöaktuellts miljömäktigaste lista hade svarat väldigt annorlunda. Där var det regeringen som hamnade i botten och EU som hamnade i topp.

Diskussionen präglades även till stor del av det nyligen avslutade miljömötet i Rio där viktiga beslut uteblev. Den generella uppfattningen var att vi nu måste hitta andra sätt att gå vidare. En väg kan vara samarbete mellan ett antal länder och företag. Tomas Kåberger, professor på Chalmers, menade att det viktigaste borde vara att faktiskt göra något på hemmaplan och därefter sätta press på andra. Lars Appelqvist, VD Löfbergs lila, och Lars Egelrud, VD Fortum efterlyste båda mer ledarskap och politiker som står för något. För att stödja politikerna menade de att det behövs företag som stödjer klimatbeslut istället för bromsar.