7 september 2012

Klimatstrategidagen

Igår ordnade Hagainitiativet en klimatstrategidag. Johan Rockström och Mattias Klum stod för det inledande föredrag.

Av: Åsa Domeij

Johan Rockström tyckte det var positivt att Hagaföretagen i en debattartikel i SvD uttryckte politiska önskemål som skulle underlätta företagens klimatarbete. Han tyckte att det kändes som att företagen idag tar klimatforskarnas arbete på större allvar än politikerna. "Företagen flåsar forskarna i nacken medan politikerna är avhängda för länge sedan." Jag kan tycka att det ger en lite för positiv bild av företagens klimatarbete, men jag kan förstå att Johan är frustrerad över den politiska handlingsförlamningen världen över. Det gör det än mer viktigt att företag trycker på politikerna för bättre klimatpolitiska beslut. Det hjälper både de företag som är igång med sitt klimatarbete och de som ännu inte är på banan.

Annie Lööf var regeringens representant och hon välkomnade också artikeln. Om det finns tryck utifrån samhället på en mer aktiv klimatpolitik är det lättare för politikerna att våga fatta beslut. Caroline Berg var dagens avslutningstalare som representant för ägarfamiljen i Axel Johnson -koncernen. Hon berättade om sina och familjens grundläggande värderingar som innefattar ett långsiktigt ansvar för kommande generationer och vilken betydelse det har i arbetet med koncernens bolag. Samtidigt menade hon att företag och konsumenter inte kan ta hela ansvaret för klimatarbetet. De förutsättningar som finns i samhället och som påverkas av den förda politiken är viktiga. En politik som gör "det som är rätt för miljön lönsamt" underlättar företagens arbete med minskad klimatpåverkan

Klimat