4 september 2012

Kyckling från andra länder

Brukar du fråga när du äter kyckling på restaurang varifrån kycklingen kommer?

Av: Åsa Domeij

Om du gör det kommer du ofta få svaret att den kommer från Thailand eller Brasilien. Men hur är det med djuromsorgen där jämfört med t ex i Sverige? Hur fungerar uppfödning, transporter och slakt ur ett djurskyddsperspektiv. Eftersom vi ville veta mer uppdrog vi åt husdjursagronomen Emma Selberg att kartlägga läget i olika länder. I september åker hon också med en av våra inköpare till Thailand för att på plats få en bättre koll. Inför resan ville hon ha en aktuell bild av den svenska produktionen och besökte därför den stora uppfödningen Röhls gård och den Kronfågels slakteri i Sörmland. Jag passade på att följa med eftersom det var länge sedan jag var hos någon kycklingproducent. Emma fick en hel del råd om vad som var särskilt viktigt att undersöka som lastning, transport och bedövning vid slakt. En annan stor fråga är användningen av antibiotika.

Klimat