19 december 2012

Vilken gris köper du till jul?

Som bekant är julskinka en av de stora produkterna som säljs till jul. Jag tror att många som väljer att köpa ekologiskt griskött gör det av djurskyddsskäl.

Av: Åsa Domeij

Man vill att grisarna ska ha större utrymme och haft möjlighet till utevistelse och helst möjlighet att böka. Där finns det en skillnad på EU-ekologisk gris och KRAV-gris. För den EU-ekologiska räcker det med utevistelse på betongplatta medan KRAV-grisen ska ha möjlighet till att böka ute. Om du vill veta mer kan du läsa på hemsidan www.jordpatrynet.se.

Nu till jul säljer våra butiker en Garant ekologisk julskinka där köttet kommer från KRAV-grisar. 

Det är alltid stor efterfrågan på ekologisk julskinka. Det är minst 5 gånger fler som väljer att köpa ekologisk julskinka än de som köper ekologiskt griskött resten av året! 

Man kan undra vad det beror på. Kan det vara så att man till julen vill vara extra snäll och verkligen vill att julskinkan ska komma från en gris som haft det bra? Eller är det så att våra butiker har ett för dåligt utbud av ekologiskt griskött under resten av året? Eller är det möjligen så att man bryr sig mindre om priset till jul eftersom det är fest och man vill kosta på sig?

Ekologiskt

Svenskt