13 juni 2013

Bättre djurvälfärd kan minska användning av antibiotika

I många europeiska länder används stora mängder antibiotika i djurhållningen. Det är tom så att det används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor! Men variationen mellan länderna är stor.

Av: Åsa Domeij

I Sverige, Norge och Finland är antibiotikaanvändningen inom jordbruket betydligt lägre än i andra länder. En del länder sticker också ut med en riktigt hög antibiotikaanvändning t ex Nederländerna.

Problemet med antibiotikaresistens tror jag att de flesta känner till. Men det brukar handla om att människor inte ska använda antibiotika i onödan, utan försöka bli friska när det går utan antibiotika. Inom vården har man blivit restriktiv när det gäller att skriva ut antibiotika just för att det ska finnas fungerande medicin när det verkligen behövs. Däremot är det nog inte så många som har tänkt på att det används så mycket antibiotika i jordbruket och de risker det innebär för antibiotikaresistens. Varför ta risken att människor inte ska få fungerande behandling mot infektioner för att det används så mycket antibiotika i djurhållningen?

Den mest intressanta frågan för Axfood är förstås vad handeln kan göra för att arbeta med sina leverantörer och på så sätt bidra till minskad användning av antibiotika inom djurhållningen. Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling ordnade ett rundabordssamtal med forskare och experter som handlade just om vad handeln kan göra för att påverka sina leverantörer. Det alla var överens om att det allra viktigaste var att arbeta för bättre djurvälfärd så att behovet av medicinering minskar. Arbetet kommer att fortsätta inom gruppen och målet är att åstadkomma en strategi för att påverka leverantörerna av livsmedel.