11 oktober 2013

Hagainitiativet på näringslivsdagar

Hagainitiativet var med på Näringslivsdagarna i Helsingborg och hjälpte till med att ordna en klimatstrategidag.

Av: Åsa Domeij

Thomas Kåberger höll ett föredrag om energieffektivisering och menade att företag är dåliga på att göra många lönsamma investeringar och att Sverige borde vara bättre på att satsa på ny produktion förnyelsebar el som t ex solceller som har sjunkit kraftigt i pris. Han menade också att det borde vara fler som gör rejäla åtgärder och som inte bara satsar på de lågt hängande frukterna.

Transporter och mat var viktiga teman under dagen. Jag och Claes Johansson från Lantmännen höll presentationer under matavsnittet. Vi betonade att de tre viktigaste områdena att fokusera på var produktionen hos bonden, konsumtionsmönstren och matsvinnet.

Gustav Fridolin, språkrör för miljöpartiet, avslutade dagen med att prata om "vinnarna i den gröna ekonomin". Han menade att politikerna halkar efter de företag som aktivt vill minska sin klimatpåverkan och att politiken borde underlätta för företagen att göra en klimatomställning.

Klimat