13 maj 2013

Hemköp city skänker mat till Klara kyrka

Hästköttsskandalen gjorde att Axfood hade några ton lasagner som innehöll hästkött och inte fick säljas eftersom innehållsförteckningen var felaktig.

Av: Åsa Domeij

Men Livsmedelsverket godkände att lasagnerna fick skänkas bort om man tog bort kartongen och informerade om innehållet. Det gjorde att ett samarbete etablerades mellan Klara kyrka, mitt i Stockholm, och Axfood. Dagab kör dit lasagnerna från sitt lager och kyrkans personal skänker lasagnerna till behövande.

hemköp skänker

Det har fungerat väldigt bra och tanken väcktes om att fortsätta samarbetet med kyrkan och ta vara på mat som inte kan säljas. Hemköp city har tillagningskök och givetvis tar man vara på mat till köket för att undvika svinn. Men det är inte allt som det går att ta hand om. Frukt och bröd kan inte köket använda i så stor utsträckning, men det går utmärkt att skänka bort. Hemköp city ligger på gångavstånd från kyrkan så kyrkans personal kan enkelt gå över till butiken och hämta mat som annars skulle bli svinn.

Klimat