10 september 2013

Hur giftiga är bananer?

I somras rapporterade media om gifter i konventionella bananer. I de ekologiska däremot fanns det inga rester av bekämpningsmedel alls.Men det publicerades aldrig några siffror på hur mycket bekämpningsmedel det egentligen fanns i fruktköttet.

Av: Åsa Domeij

Det visade sig att man inte hade analyserat fruktköttet utan helt enkelt antagit att det också fanns gifter där eftersom det var fråga om så kallade systemiska bekämpningsmedel.

När man analyserar bananer så brukar analysen (sedan EU-inträdet) göras genom att man analyserar hela bananen med skal och allt. De svampmedel det var frågan om penslas på snittytan efter skörd. Hela frukten behandlas inte. När det gäller citrus behandlas däremot hela frukten.

Det var inte särskilt förvånande att man hade hittat svampbekämpningsmedel i konventionella bananer. Men hur höga halter var det och hur mycket fanns i fruktköttet? Jag frågade därför vår leverantör om vi kunde få aktuella analyserar av de olika slags bananer vi hade i sortimentet och att inte bara analysera hela bananen utan också fruktköttet separat.

Resultatet blev att det fanns bekämpningsmedel i alla de konventionella bananerna men att halterna var mycket låga. Det handlade om halter i hela bananen från 3 procent av gränsvärdet till under 1 procent av gränsvärdet. I fruktköttet var det ännu lägre. Bananer hör till de produkter som mycket sällan hamnar på Livsmedelsverkets svarta lista, där de som innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdena hamnar. Det som är tydligt är att riskbilden är störst för utomeuropeiska produkter.

Det är glädjande att vår försäljning av ekobananer har gått upp kraftigt i augusti efter "giftlarmet". Men det viktigaste skälet till att välja ekobananer för min del är inte att de konventionella innehåller bekämpningsmedel. Det jag tycker är viktigast är miljö och arbetsmiljö samt att den ekologiska bananodlingen utvecklar metoder som den konventionella får ta del av. Däremot finns det en hel rad andra produkter som jag definitivt väljer ekologiskt av också för innehållet av bekämpningsmedel.

På svarta listan hittar man en hel del produkter där gränsvärdena överskrids rejält. Vissa produkter och länder förekommer där alldeles för ofta.

Svenskt