24 maj 2013

Matsvinn engagerar inom Willys

Willys har en miljöambassadör i varje butik som ska hjälpa butikschefen med att driva miljöarbetet. Varje år har Willys ett antal geografiskt spridda utbildningsträffar för miljöambassadörerna.

Av: Åsa Domeij

Årets utbildningsträffar har just genomförts och det var många viktiga diskussioner om hur de skärpta kraven i butikernas märkning med Bra Miljöval ska genomföras.

Sortimentskraven blir tuffare när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli. Hur ska vi bli bättre på att sälja ekokött?

Informationsskyltar om varor ska sättas upp i butikerna. Hur ska rutinerna se ut så att skyltningen inte missas?

Varje butik ska inte bara källsortera i många fraktioner i lunchrummen. Hur funkar den nya utrustningen för källsortering som har skickats ut till butikerna?

En fråga som kom upp spontant till diskussion under träffarna var matsvinnet.  Vad finns det för effektiva sätt för att förhindra att matsvinn uppkommer i butikerna? Hur kan vi på ett praktiskt sätt skänka bort mat som är helt OK men som inte kan säljas?

Glenny

Nu har Willys centralt börjat jobba med frågan och Glenny Särnström har fått i uppdrag att undersöka olika praktiska sätt att skänka bort mat. En av de största utmaningarna, menar Glenny, är att hitta de bästa lösningarna som passar lokalt.        

Klimat