13 april 2013

Närodlat och klimatet

I en rapport från IVL (Food consumption choices and climate change) kommer man fram till att närodlat inte är det viktigaste när det gäller matens klimatpåverkan.

Av: Åsa Domeij

Det som har betydelse är istället vad man äter och hur maten har producerats.

Resultaten är precis det som skulle kunna förväntas. Att äta mer vegetariskt och inte slänga maten är bra klimattips. Det är också en bra idé att titta efter klimatcertifierad mat i butiken. Men det är nog inte bara av klimatskäl som många vill välja närproducerat. Det kan handla om att man vill köpa mat som inte är så anonym eller ganska värna om det lokala näringslivet. Efter diskussionen om inblandning av hästkött i nötkött och många led mellan slakteri och livsmedelsindustri, lär intresset för mat med tydlig identitet bli ännu större! Andra viktiga skäl kan vara att man vill ha betesdjur i sin närmiljö och värna om lokal biologisk mångfald.

Men en viktig aspekt som kommer fram i rapporten, och som inte har lyfts fram när rapporten har refererats i media, är hur maten transporterats från butiken. Om transporten sker med bil bidrar det rejält till ökad klimatpåverkan från maten. Därför är det viktigt att undvika resor med bil som bara görs för att handla. Det bästa alternativet för den som inte har så långt till butiken är förstås att gå eller cykla. Det kanske är dags att lyfta "närhandlat" som ett nytt begrepp i diskussionen om klimatsmart mat?!

 

Läs rapporten här

Ekologiskt

Klimat