8 maj 2013

Willys och matsvinn

Igår var jag på ett intressant seminarium på KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademin). Det var SLU forskaren Ingrid Strid som med kollegor höll sitt slutseminarium från sitt samarbetsprojekt om matsvinn där man samarbetat med Willys.

Av: Åsa Domeij

Det finns mycket att jobba med när det gäller miljöpåverkan från produktionen av mat. Men något som jag antar alla är överens om är att man inte ska slänga mat i onödan. Då har ju all miljöpåverkan från matens produktion och distribution varit förgäves. Den mesta maten slängs faktiskt inte i butikerna utan i hushållen, men det finns ändå en hel del att göra i butikerna för att minska svinnet. Forskarnas råd var att börja med de stora volymerna som också har mycket miljöpåverkan som nötfärs, bananer och tomater. 

Det handlar bl a om att beställa rätt och att göra säljfrämjande åtgärder i god tid. Mikael Hernant, som stått för den ekonomiska kompetensen i projektet, hade studerat orsaker till att svinnet av kött hade minskat under perioden. Han menade att den främsta orsaken har varit introduktion av autoorder. Hernant menar att investeringen måste har varit klart lönsam för Axfood. Kanske hör autoorder till en av Axfoods bästa 

miljöinvesteringar? Svinnproblemet är störst inom Frukt och Grönt. Det är i och för sig inte så konstigt. Varorna är känsliga och kundernas förväntningar är stora på välfyllda hyllor med fräscha produkter. Men doktoranden Mattias Eriksson framhö

ll att det inte är bara det egentliga butikssvinnet som man måste fokusera på. De mängder Frukt och grönt som reklameras är betydligt större. Både forskarna och Joel Forsberg, färskvaruchef på Willys Gränby, ansåg också att det är viktigt att jobba med konsumentattityder. Varför ska bananerna ratas just när de smakar som bäst?

Klimat