14 november 2014

Antibiotika och djurvälfärd

Igår var jag med på Jordbruksverkets djurskyddskonferens. En allmän uppfattning där var att djurskyddet, för det mesta, är bättre i den svenska produktionen är i de länder som vi brukar importera kött från.

Av: Åsa Domeij

Det är antagligen också ett viktigt argument för de kunder i våra butiker som väljer svenskt kött. I diskarna med färskt kött väljer de flesta svenskt. Men när det kommer till chark och färdigmat dominerar det importerade köttet.

Samtidigt som djurskyddskraven i lantbruket är aktuella, diskuteras också förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Alla kanske inte har förstått hur nära sammankopplade de två frågorna är. Om djuren lever i dåliga miljöer blir de lättare sjuka och behovet av medicinering ökar. Användningen av antibiotika i svensk djurhållning är mycket lägre än i de länder som vi brukar importera från och en av förklaringarna är bättre djurmiljöer.

Nu måste EU verkligen ta frågorna om förhållandena i köttproduktionen på allvar. Man måste både skärpa kraven på användingen av antibiotika, skärpa reglerna för djurskydd och se till att de regler som redan finns följs. Det är viktigt både för djuren och för oss som vill ha fungerande antibiotika om vi blir sjuka.

Klimat