5 december 2014

Antibiotika och djurvälfärd

Axfood, Martin och Servera och Axfoundation har arbetat tillsammans med en expertgrupp för att driva frågan om den höga antibiotikaanvändningen i köttproduktionen i många länder.

Av: Åsa Domeij

Det används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Den höga antibiotikaanvändningen orsakar att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Dåliga uppfödningsmetoder av djur som kräver mycket antibiotika riskerar att sjuka människor inte kan få en fungerande behandling.

Den här veckan bjöd vi in övriga företag inom dagligvaruhandeln för att utbyta erfarenheter. De experter som vi arbetat med presenterade kriterierna som de föreslagit som krav på producenterna. Inom handeln var vi överens om att vi kan göra mycket för att driva utvecklingen och ställa krav. Men vi tycker också att det finns ett politiskt ansvar. Varför gör inte EU mer för att de djurskyddskrav som finns följs av medlemsstaterna? Vad gör riksdagspolitikerna för att ställa krav? 

En bristfällig djurvälfärd är inte bara dåligt för djuren. Det slår också tillbaka på vården av människor att missbruka resursen antibiotika som är så viktig för mänskligheten.