5 juni 2014

Bara ekobananer på Hemköp!

Idag är det Världsmiljödagen och Hemköp firar med att lansera satsningen på att gå över helt till ekologiska bananer.

Av: Åsa Domeij

Försäljningen av ekologisk mat i butikerna tog fart ordentligt under 2013 efter att ha ökat i långsammare takt under ett par år. En förklaring till att försäljningen tog fart kan vara att man inom offentlig sektor har varit framgångsrik med att öka andelen ekologisk mat. Det gör att många har mött ekologisk mat, inom t ex skolan, och att det har ökat intresset. En annan förklaring kan vara diskussionen om bekämpningsmedel och om djurvälfärd.

Intresset för ekologiska bananer har varit särskilt stort bland kunderna och därför har tiden blivit mogen att bara sälja ekologiska bananer i Hemköps butiker. Till hösten kommer förändringen att vara genomförd i alla Hemköps butiker. Tack alla kunder som har gjort det här möjligt!

 

Ekologiskt