8 april 2014

Certifierad soja betyder inte GMO-ja

Soja är en viktig för världens livsmedelsförsörjning. Om man går och handlar i en affär så finns det en del produkter av soja som t ex sojabönor, tofu och sojadryck. Men det är väldigt lite soja som äts direkt av människor.

Av: Åsa Domeij

Soja används framför allt som foder. Den mesta sojan som konsumeras ser vi alltså inte utan den konsumeras i form av t ex kyckling, gris och odlad fisk. När Axfood föra året gjorde en beräkning av sin indirekta användning av soja visade det sig att ungefär hälften av sojan hade använts som foder åt den kyckling som säljs i butikerna. Anledningen till att sojan är så viktig är att den är rik på protein av hög kvalitet. Men fastän sojan är en så bra gröda är odlingen förknippade med olika problem. Den odlas ofta i Brasilien och expanderande odlingar kan hota regnskogen. Det finns också andra miljöproblem och sociala problem med odlingen.

Men det finns stora möjligheter att förbättra odlingen av soja. En bra väg är att satsa på odling av certifierad soja som innebär en bättre odling både när det gäller miljö och sociala villkor. Förra våren beslutade Axfoods ledning att Axfood ska börja köpa sojacertifikat som motsvarar sojaavtrycket för Axfoods produkter. Det innebär att pengarna för certifikaten går till de certifierade odlingarna och man stödjer på så sätt en övergång till en bättre sojaproduktion. Idag presenterar stor del av livsmedelsbranschen, både livsmedelsindustrin och handeln, en uppgörelse som innebär att sojacertifikat kommer att köpas in för en stor del av den mat som konsumeras i Sverige.

Ibland kritiseras certifieringen av soja för att den inte garanterar GMO-fri soja. Den debatten gör att en del tror att om man köper certifikat (RTRS) så hänger det ihop med att man accepterar GMO-soja. Men det finns inte något sådant samband. Det går att ställa krav på att sojan både ska vara certifierad och GMO-fri. Certifiering av soja är ett steg på vägen men löser inte alla problem med sojaproduktion. Det finns all anledning av skärpa kraven i certifieringen. Ett exempel på det är att kraven inte ännu är tillräckligt tuffa när det gäller kemikalieanvändningen. Den som vill stödja den allra bästa sojaproduktionen bör välja ekologisk mat. Om man köper ekologiskt kött är sojan som ingår i djurens foder ekologiskt producerad.

Ekologiskt