4 mars 2014

Kan rödlistning av räkor ge ordning och reda?

I början av februari presenterade WWF (Världsnaturfonden)  sin uppdaterade fiskguide.

Av: Åsa Domeij

I guiden betygssätter man fisken i en färgskala. Den fisk man rekommenderar blir grön och den man avråder ifrån blir röd. Den gullistade fisken ligger någonstans däremellan. Axfoods policy är att inte sälja rödlistad fisk och skaldjur förutom sådant som har köpts in innan det blev rödlistat. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra bra fiskval i butikerna.

fiskdisk

Varje år brukar det bli en hel del diskussion om den nya "fisklistan". Men i år har nog debatten blivit extra livlig eftersom de räkor som fiskas i Skagerack blev rödlistade. Det är inte så konstigt eftersom det är svenska produkter som drabbas.

WWF bygger i huvudsak på vad forskarna i organisationen ICES kommer fram till. ICES rapportering visar på att stora mängder av små räkor slängs över bord.  Anledningen till att man gör det är att det är mycket bättre betalt för stora räkor och att man, inom den kvot man får fiska, vill ha så bra betalt som möjligt. Problemet är att de små räkor som slängs över bord inte överlever. Men sedan 2009 är det inte tillåtet att kasta tillbaka räkor.  Nu har det gått flera år utan att myndigheterna har lyckats stoppa det illegala räkfisket och därför har WWF valt att rödlista räkfisket i Skagerack.

Greenpeace presenterade en rapport om det otillåtna svenska räkfisket i slutet av 2012. Men den blev inte så uppmärksammad i media som WWF:s rödlistning. Men kanske kan WWF:s rödlistning skynda på en miljömärkning (MSC) av det svenska räkfisket? Nya fångstredskap som inte tar upp lika mycket små räkor är en intressant möjlighet. Axfood kommer att stödja testning av trålar med större maskor för att på så sätt underlätta en miljömärkning av fisket.

Klimat