1 juli 2014

Klimat, bananer och räkor första Almedalsdagen

Almedalsveckan är igång för fullt och vi är här några stycken från Axfood och Hemköp för att debattera och lära oss nya saker.

Av: Åsa Domeij

Hagainitiativet, Energimyndigheten och Stockholm Resilience Center har haft en heldag om klimat, energi och svensk konkurrenskraft. De flesta talare var inne på att investeringar i modern teknik och klimatsmarta lösningar också är bra för den framtida konkurrenskraften. Däremot tyckte en del att de kortsiktiga incitamenten inte var tillräckliga. Johan Kuylenstierna menade att politikerna inte ska tro att forskarna kan driva utvecklingen. Politikerna måste våga tro på att det går att kombinera klimatpolitik med att bli återvald.

Almedalen åsa

Jag hann också med att delta i Polarbröds seminarium om hållbar matproduktion. En viktig slutsats från den diskussionen är att det både är viktigt att satsa på mer ekologisk produktion och att förbättra det konventionella jordbruket t ex med precisionsodling. Jag passade också på att ta upp frågan om marksvinn. Det är ett problem att det är så stor exploatering av den bästa jordbruksmarken världen över. Om den bästa marken försvinner blir det svårare att klara livsmedelsförsörjningen.
Jonnie Svärd från Hemköp satsade på MSC:S debatt om Västkustens räkor. Hemköp säljer inte räkor från Västkusten eftersom de blivit rödlistade av WWF. Men debatten blev inte så tuff som man skulle kunnat tro. Även om rödlistningen var jobbig så hade panelen menat att det är nu det hände saker som kan lösa problemen i räkfisket. Både WWF och Axfood har satsat pengar i ett projekt för att testa nya och mer selektiva redskap för räkfiske. Förhoppningsvis kommer myndigheterna att ta frågan på större allvar.

Hemköp har cyklat omkring, lastade med ekologiska bananer som man delat ut och berättat om sitt beslut att enbart sälja ekologiska bananer.

Hemköp cyklar

 

Ekologiskt

Svenskt

Klimat