9 maj 2014

Klimattänk och lönsamhet inom företagen

Klimatnätverket Hagainitiativet ordnade den 9 maj ett fartfyllt frukostmöte på temat ”Hållbarhet och lönsamhet”.

Av: Åsa Domeij

Ett antal av medlemsföretagen berättade om praktiska exempel på hur hållbarhetsarbete blir lönsamt. Det var dels klassiska exempel på hur resurseffektivitet bidrar till sänkta kostnader. Många av exemplen handlade om hur hållbarhetsarbetet stärker varumärkena och ger fler kunder.

Karin Stenmar från Folksam berättade att den dag då deras försäkringssäljare fick i uppdrag att lyfta in miljöargument i sina telefonsamtal ökade försäljningen tydligt. Olof Johansson från Sveaskog förklarade hur utveckling av biobränsleaffären både bidrar till att stärka affärerna och bidra till minskad klimatpåverkan.

Claes Johansson, stolt företrädare från Lantmännen, berättade om att man hade blivit bäst i Sustainable Brands och att man lanserat en burgare för skolorna med 50% kött (nöt och kyckling) och resten vegetabiliska produkter som t ex gula ärter. Han menade också att Lantmännens profil på hållbarhetsområdet är viktig för att behålla medarbetare.

Det var Ledarna som var värdar för frukostmötet och därför lyftes ledarskapets betydelse för framgång. Anders Egelrud, VD på Fortum, pratade om att ett bra ledarskap på hållbarhetsområdet måste grundas på verklig övertygelse för att bli framgångsrikt. Ledarskapet måste vara starkt så att man har mod att vara långsiktig. I Europa satsas det mycket på kol för att det är det billigaste nu, vilket visar att alla företag inom branschen inte tänker långsiktigt. Jag tycker att man verkligen kan fråga sig var det politiska ledarskapet i Europa finns inom hållbarhetsområdet när man tillåter kol att vara ett lönsamt alternativ.

Klimat