17 januari 2014

Samling för eko!

För några år sedan ökade försäljningen av ekologisk mat kraftigt i dagligvaruhandeln. Men 2011 och 2012 var lite tröga år med försiktiga ökningar i livsmedelsbutikerna, medan offentlig sektor istället ökade rejält.

Av: Åsa Domeij

Det sista halvåret 2013 började ekomaten åter växa till inom dagligvaruhandeln. Ett exempel på en produkt som ökat väldigt kraftigt är ekobananer.

Det finns en stor potential för ekomaten. I vårt grannland Danmark är försäljningsandelen för ekologisk mat nästan dubbelt så stor. En skillnad kan kanske vara att man i Danmark ser mat som en viktig exportnäring. I Danmark finns ett politiskt stöd för ekologisk produktion och staten stödjer marknadsutvecklingen bl a genom att bidra till finansiering av organisationen "Organic Denmark". Det är en medlemsorganisation som syftar till att utveckla den ekologiska marknaden. Medlemmarna är allt ifrån livsmedelsindustrier och bönder till privatpersoner.

Igår var jag med på ett arbetsmöte i Stockholm under rubriken "Organic Sweden". Det var ett välbesökt möte med en mix av livsmedelsförädlare, handel, bönder, handel och privatpersoner. Vi hoppas kunna samarbeta för att utveckla den ekologiska marknaden både vad gäller försäljning i Sverige och export. Kanske finns det inspiration att hämta från Danmark? Har du idéer om vad som borde göras för att utveckla ekonäringen i Sverige?

Ekologiskt