5 november 2014

Utbildning kring energieffektivisering i butik lanserad!

En stor del av livsmedelsbutikernas miljöpåverkan består av elförbrukning . El används framför allt till kylning av färsk och kyld mat, där efterfrågan också ökar.

Av: Åsa Domeij

Samtidigt som förbrukningen av el är hög, finns det stora möjligheter att minska elförbrukningen i butikerna. Det handlar både om att satsa på energieffektiv teknik vid ombyggnationer och att arbeta på rätt sätt i den praktiska driften. Energimyndigheten har en speciell satsning på livsmedelsbutiker inom nätverket Belivs där målet är att effektivisera branschen, på sikt, med 50 %.

En del i arbetet med energieffektivisering är att höja kompetensen. Axfood har varit engagerad i Belivs arbete med att ta fram en webbaserad utbildning om hur man driver en livsmedelsbutik på ett effektivt sätt. Utbildningen är nyligen lanserad på Belivs hemsida. Den vänder sig främst till butiksanställda och kommunala energi- och klimatrådgivare, men alla som önskar lära sig mer kring energieffektivisering är självklart välkomna att ta del av utbildningen helt gratis. För att testa utbildningen, gå in på www.belivs.se .

Foodtech

Klimat