12 juni 2014

Västkustens röda räkor

I tisdags besökte jag Smögen för att lära mig mer om räkfisket och ett projekt för bättre fiskredskap som Axfood och WWF stödjer ekonomiskt.

Av: Åsa Domeij

De räkor som fiskas på Västkusten blev rödlistade av WWF i början av året. Eftersom Axfood följer WWF:s fiskguide innebär det att de räkorna inte längre säljs i Axfoods butiker. Den viktigaste anledningen till att WWF rödlistade räkorna är de illegala utkasten av små räkor.

trallade

Sedan flera år tillbaka måste man landa hela fångsten av räkor. Det är inte tillåtet att kasta de små räkorna överbord för att fylla sin kvot med stora räkor som man får mycket bättre betalt för. Det är märkligt att svenska myndigheter inte har gjort något åt det illegala räkfisket trots att man har haft flera år på sig!

rist

En lösning på problemet är bättre fiskredskap som gör att man inte får upp så mycket små räkor. Det handlar både om större maskstorlek i trålarna och en rist som sorterar bort de små räkorna. Nu håller SLU:s forskare på med en utvärdering av de nya redskapen och hittills ser det lovande ut. Om tekniken fungerar kan det bli en viktig del av lösningen för att rödlistningen av räkfisket ska kunna upphöra och för att möjliggöra miljömärkningen MSC på räkor från Västkusten.

Klimat