4 maj 2015

Beskatta inte sol-elen

En del av omställningen från det fossila samhället är, vid sidan om effektivisering, att satsa på förnyelsebar produktion av el. Axfood har investerat i en stor solcellsanläggning på sitt fryslager i Göteborg och det har fungerat över förväntan.

Av: Åsa Domeij

Det är perfekt att solcellerna producerar bra på sommaren då också elbehovet till ett fryslager är som störst.

Det finns egentligen stora möjligheter för företag som Axfood, som disponerar stora lokalytor både i form av lager och butiker, att satsa mer på solceller. Det borde verkligen vara något som regeringen skulle uppmuntra. Men i en promemoria föreslår man istället skatt på den sol-el som kommer från producenter som har en installerad effekt på mer än 144 kW.

Regeringen borde fokusera på att höja miljöskatter på fossil energiproduktion och kompensera med sänkta arbetsgivaravgifter. Visserligen finns det bidrag till investeringar i solceller men varför motverka effekten av investeringsbidragen med beskattning? Bidrag kan heller inte utgå till alla som vill investera och kräver en byråkrati. Det bästa är säkerställa att investeringar i förnybar energi är lönsamma utan bidragsbehov.

Hur kan regeringen se en skattehöjning på sol-el som en del i en grön energiomställning? Jag hoppas att regeringen tänker om och inte begränsar den expansion på solceller som står inför ett genombrott.

Klimat