16 januari 2015

Dags för tydlig Svenskmärkning!

Igår deltog jag på en mjölkdag i riksdagen som Kristdemokraterna hade arrangerat. Temat var förstås krisen för svenska mjölkbönder och vad man kan göra åt den.

Av: Åsa Domeij

Mjölkbönderna har drabbats hårt av sjunkande priser pga ett överskott av mjölkpulver och smör på världsmarknaden. Numera är den svenska bonden starkt beroende av priset på mjölkpulver i världen.

Samtidigt vet vi att det finns konsumenter som är intresserade av att köpa svensk mjölk. Många uppskattar de mervärden som finns med svensk mjölk, och förmodligen är betesdriften och biologisk mångfald två av de allra viktigaste mervärdena för många kunder. Andra mervärden är fördelen med att ha vall i växtföljden och kontrollerad användning av antibiotika, men de är nog inte lika kända. När det gäller ”vanlig mjölk” är det svensk mjölk som gäller i alla butiker. Men i förädlade produkter som t ex smaksatt yoghurt och kvarg är det väldigt ofta importerad mjölk. Ofta tänker nog inte kunderna på varifrån mjölken kommer i de förädlade produkterna. Hur många vet att man ska titta efter den röda Arla-kon på paketen om man vill köpa en produkt från Arla, som innehåller svensk mjölk?

Handeln samarbetar med LRF för att få fram en tydlig svenskmärkning.  Jag hoppas att det arbetet inte drar ut på tiden!

Under diskussionen i riksdagen framfördes en del förslag om sänkt dieselskatt samt att slippa den höjning av arbetsgivaravgifter som regeringen har aviserat. Egentligen är det lite märkligt att bönder som borde vilja gynna biodrivmedel vill ha låg skatt på fossil diesel. Men i en krissituation upplevs förstås allt som kan pressa kostnaderna som angeläget på kort sikt. Långsiktigt borde det vara viktigare för lantbruket med en politik som gynnar förnyelsebara råvaror framför fossila, och där fokus istället ligger på att undvika höga arbetsgivaravgifter.

garant eko mejeri

 

Ekologiska mejeriprodukter från Axfoods egna varumärke Garant.

Svenskt