27 augusti 2015

Koll på vatten till matproduktion

Just nu pågår World Water Week i Stockholm. Det är en gigantisk konferens som handlar om världens vattenförsörjning.

Av: Åsa Domeij

Som de flesta vet är tillgången på vatten avgörande för världens produktion av mat. Därför är effektiv vattenhushållning viktigt för en långsiktigt hållbar produktion av mat.

I Sverige är inte vattenfrågan så stor även om det lokalt kan vara ett problem. Men för matproduktion i andra delar av världen kan den vara kritisk. För dagligvaruhandeln, som säljer mat som kommer från olika delar av världen, är därför vattenfrågan en viktig hållbarhetsfråga. Den är också utmanande eftersom det i en matbutik säljs tusentals olika varor. Det är givetvis en omöjlig uppgift för handeln att vara på plats hos varje enskild odlare och kolla att odlingsmetoderna hushållar med vatten på ett bra sätt.

Eftersom vattenfrågan både är viktig och svår är Axfood, tillsammans med andra företag inom dagligvaruhandel och livsmedelsindustri, med i ett samarbete som SIWI leder för att gemensamt arbeta med vattenfrågan. I samband vattenkonferensen träffades vi för att planera ett arbete som går ut på att arbeta med certifieringar för att göra bra val av leverantörer.

En intressant sak är förstås att undersöka hur bra de certifieringar som redan finns är när det gäller vattenhushållning. Om man kan välj och kanske förbättra de som finns så är det en snabbare väg än att hitta på något nytt. Hur bra är t ex Rainforest, Fair Trade och UTZ när det gäller vattenhushållning?

Klimat