2 juli 2015

Livsmedelsstrategin och hållbarhet

Tisdagen i Almedalen började med att jag var med och diskuterade hållbarhet på Polarbröds evenemang om livsmedelsstrategin.

Av: Åsa Domeij

Åsa polarbröd

 

Temat för diskussionen var vilket ansvar de olika aktörerna har för att skynda på resan mot en mer hållbar livsmedelsförsörjning. Vem gör vad? Vilket ansvar har politiker, konsumenter, industri och handel? Landsbygdsminister Bucht var där i början och blev utfrågad. Tyvärr kunde han inte stanna på paneldiskussionen. Det var lite synd eftersom jag, och säkert de andra också, gärna hade diskuterat livsmedelsstrategin med honom. Men det blev ändå en bra diskussion som mynnade ut i att ansvaret kan inte läggas helt på näringsliv och konsumenter. Politikerna måste också vara aktiva när det gäller att påverka konsumtion och produktion i hållbar riktning.

På eftermiddagen var det dags för VD:arna i Hagainitiativet att att diskutera frågan hur man ska åstadkomma klimatutsläpp nära noll med politiker från näringsutskottet och miljöutskottet. Hagaföretagen ville ha hjälp med generella styrmedel som t ex grön skatteväxling, men däremot borde politikerna akta sig för detaljreglering. Anders Strålman, Axfood, tryckte på vikten av att politiken skulle bli effektivare om den var mer långsiktig. Han tyckte att den bästa inriktningen i en grön skatteväxling skulle vara att lägga skattesänkningen på arbetsgivaravgifter till ungdomar men tanke på den höga arbetslösheten bland ungdomar.

En intressant sak som kom upp är om det skulle bli svårt i vissa branscher om miljöskatterna höjdes även om det blev andra skattesänkningar istället. Där menade de flesta att det var mycket vettigare att göra speciallösningar för specifika branscher än att avstå från klimatpolitik som påverkar företagen. Så slutsatsen blev att det är så bråttom med klimatarbetet att de generella styrmedlen måste bli kraftfullare nu men att man trots allt kanske måste göra vissa undantag.

Svenskt

Klimat