18 december 2015

Världens matsvinn på väg ner

Klimatavtalet i Paris är i hamn med mål, men inte med konkreta åtgärder. Vardagsarbetet på klimatområdet får ta vid istället.

Av: Åsa Domeij

Att maten är en stor del av klimatpåverkan är det numera många som vet. Enligt Naturvårdsverket står matproduktionen för ungefär 25% av den privata konsumtionens miljöpåverkan. Men nu har Naturvårdsverket kommit med nya siffror som tyder på att matsvinnet är på väg att minska.

2012 slängde butikerna 5 kg/person och år. Nu har det minskat till 3 kg. I hemmen kastas det mycket mer mat än i butikerna – hela 74 kg/person och år. Men 2012 var det ännu mer – 81 kg. Utvecklingen verkar gå i rätt riktning i både butiker och hushåll.

Kanske är det ett större miljöengagemang och en större medvetenhet om hur mycket mat som slängs som börjar ge resultat? Både butikernas och hushållens inköpsrutiner kan ha blivit bättre. Kanske har också konsumenterna börjat lita mer på sina sinnen, börjat smaka och lukta istället för att slaviskt följa "bäst-före" datum. Det är i alla fall vad jag hoppas på!

matmissionen kantstött

I butiken Matmissionen i Rågsved har kantstötta och lite knögliga förpackningar, med fullt ätbart innehåll, alltid en plats på hyllan.

Klimat