27 oktober 2016

Rättvisemärkt från Sverige!

Inom handeln jobbar vi mycket med märkningar som Rainforest alliance, Fairtrade och UTZ för att förbättra arbetsvillkoren inom t ex odling av kaffe, te och kakao.

Av: Åsa Domeij

rättvisemärkt

Traditionellt så har vi pratat om riskländer och riskbranscher. Men risker med oacceptabla arbetsvillkor finns inte bara i länder långt bort. Även i Sverige och Europa kan villkoren för de som jobbar i produktionen vara usla. Men den som vill köpa en vara som är märkt med Fairtrade eller annan social märkning från Europa kan inte göra det. De vanliga sociala certifieringarna jobbar inte med europeiska produkter.

I Sverige produceras mycket grönsaker, inte minst i Skåne, det är gårdar som under säsong är väldigt arbetskrävande. Till viss del är det utländska bemanningsföretag som ordnar med arbetskraft och många av gårdarna har inte kollektivavtal. Därför var Axfoundation, Axfood och Martin & Servera med och initierade att Sigill Kvalitetssystem skulle ta fram en social standard. Under ett par år har handeln, odlarna och facket i en arbetsgrupp jobbat fram standarden IP Sigill arbetsvillkor. Nu kan man om man är odlare börja ansöka om att bli certifierad.

Inom några år kommer nog Sigill arbetsvillkor att bli en branschstandard och bli ett viktigt mervärde för svensk produktion och det kommer göra att den som köper svenska grönsaker kan lita på att de som jobbar i produktionen har schysta villkor.

Svenskt