20 april 2016

Svenskmärkningen av mat är igång!

Idag lanserades den nya svenskmärkningen av mat som handeln, industrin och LRF har jobbat fram tillsammans. Vi vet att information om ursprung är en av de viktigaste frågorna för kunderna.

Av: Åsa Domeij

När Axfood i höstas gjorde en SIFO-undersökning och frågade allmänheten om vilka hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt ansvar och djurvälfärd som var viktigast hamnade ursprung/spårbarhet i topp.

Det är inte alltid lätt att veta varifrån maten kommer. Det kan t ex vara så att livsmedelsindustrin ligger i Sverige, men att råvarorna är importerade. För att få använda svenskmärkningen måste alltid råvaror som mjölk, ägg och kött komma från Sverige och förädlingen (bearbetningen) ske i Sverige. När det gäller sammansätta produkter som t ex färdigrätter och fruktyoghurt måste minst 75 procent av råvarorna vara svenska (men regeln om 100 procent av animaliska råvaror gäller alltid).

Den effekt som märkningen kommer ha är att det blir lättare att hitta svenskproducerade produkter, vilket i sin tur leder till att det kommer finnas mer svensk råvara i förädlade produkter då märkningen blir en attraktiv kvalitetsstämpel. Idag är det inte alltid helt lätt att veta om en ost innehåller svensk mjölkråvara eller ej, men nu kommer det bli enkelt genom att bara hålla utkik efter svenskmärkningen!

från Sverige

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht invigde märkningen på dagens lanseringsevent. Det var positivt att han lyfte fram just konsumentperspektivet. Svenskmärkningen är en viktig service till konsumenterna. Han talade sig också varm för svenska mervärden inom miljö och djurvälfärd. Jag hoppas att det blir inriktningen på regeringens kommande livsmedelsstrategi. Ibland kan debatten om svensk livsmedelsproduktion, samt inriktningen på konkurrenskraftutredningen, göra mig orolig över att de möjligheter som finns i våra svenska mervärden inte blir en viktig del av livsmedelsstrategin. Därför var det glädjande att ministern så tydligt tog ställning för miljö och djurvälfärd. 

För Axfood, som satsar rejält på svenskmärkningen för de egna märkesvarorna, är det avgörande att svensk produktion står för viktiga mervärden. En märkning måste förstås stå för något viktigt om den ska kunna ha kundernas förtroende och vara långsiktigt framgångsrik.

eko mjölk

från Sverige

Svenskt