1 december 2017

Hållbart från skogen

Igår besökte jag Linköping för att delta i invigningen av Circle K:s nya pumpstation för SEKAB:s drivmedel ED95. Det är ett drivmedel som nästan uteslutande består av etanol från restprodukter av svensk skog. ED95 kommer från och med nu att användas för tankning av Axfoods nya – och allra första – etanollastbil. Lastbilen är ett led i vår viktiga satsning på differentiering av transporter och drivmedel.

Av: Åsa Domeij

Utsläppen från transporter måste minska kraftigt för att vi ska nå klimatmålen i Sverige. En förutsättning att lyckas är att det finns en stor flora av hållbara drivmedel att välja mellan eftersom det knappast kommer en patentlösning.

I Sverige görs idag alldeles för lite för att ta tillvara på de enorma naturresurser som vi besitter. Vi har alla förutsättningar att kunna producera drivmedel från råvara av både skog och jordbruk. Därför är det nya drivmedlet ED95 ett utmärkt exempel på – och ett litet, positivt steg i rätt riktning mot hållbarare transporter.

Klimat