4 juli 2017

Reflektioner kring hur hållbarhet kan vända kris till framgång

Klimatnätverket Hagainitiativet, där Axfood är medlem, inledde Almedalsveckan med seminariet "Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?". I panelen deltog en bred skara representanter för företag, politik, akademi och organisationer.

Av: Åsa Domeij, hållbarhetschef

En del av diskussionen berörde Trumpifieringen, men de flesta ansåg att det finns så mycket andra krafter som driver på klimatomställningen att Donald Trump inte har alltför stort inflytande. Henrik Henriksson från Scania lyfte fram städernas roll. Även betydelsen av vad amerikanska delstater gör betonades. Men Kent Wisti, stiftsadjunkt, gav en mer negativ framtidsbild än de flesta och varnade för högerpopulismen och trodde att vi bara sett början på den utvecklingen.

Klas Eklund från SEB lyfte fram Kinas finanspolitik som en nyckelfaktor för lösningen på världens klimatkris. Han pratade sig också varm för grön skatteväxling och menade att politikerna måste våga göra det som är hållbart mer lönsamt. Det var också intressant att Anders Wijkman, med lång erfarenhet som politiker och samhällsdebattör, tog upp den tänkvärda frågan om behov av idéutveckling inom de politiska partierna. Han menade att partierna är i kris och att man inte ägnar sig lika mycket åt idéarbete som man gjorde tidigare och att det försvagar deras ledarskap. 

Klicka här för att läsa mer om Hagainitiativet

Klimat