8 juni 2017

Svenska råvarors konkurrenskraft bygger på mervärden

Efterfrågan på svenska råvaror inom både kött och mejeri fortsätter växa. Många kunder bryr sig om mervärden inom miljö, djuromsorg och låg användning av antibiotika.

Av: Åsa Domeij

Det gör att svensk råvara stärkt sin ställning på marknaden och finns i allt fler produkter i handeln. Ett bra exempel är Axfoods varumärke Garant. Där har färskmjölk och hårdostar hela tiden varit gjorda på svensk råvara, så när det gäller volym har den svenska råvaran inom Garant alltid dominerat. Och inom kort innehåller samtliga mejeriartiklar under Garant svensk mjölkråvara. Idag är siffran 97 procent, i höst kommer den att vara 100.

Men det är otroligt viktigt att svensk produktion värnar om sitt försprång inom miljö- och djuromsorg om svensk konkurrenskraft ska bibehållas. I framtiden är det möjligt att hållbarhetskoncept från andra länder kommer att konkurrera med de svenska allt mer – och att dessa premieras av kunderna.

Inom svensk kött/chark- och mejeriproduktion är ett högt djurskydd och låg användning av antibiotika särskilt starka mervärden. Därför bör även den svenska regeringen vara försiktig med förändringar i regelverk som riskerar att sänka förtroendet för svensk råvara. Enligt livsmedelsstrategin ska ett vetenskapligt råd tillsättas för att vara ett sakkunnigt "bollplank" för utveckling av regler på djurskyddsområdet. Men av någon anledning har Jordbruksverket bråttom med regeländringar, bland annat inom grisproduktion, som redan har blivit omdiskuterade. Kan exempelvis kortare avvänjningstid för smågrisar som föreslås leda till högre användning av antibiotika? För oss inom handeln, som fortsätter satsa på svensk råvara i våra egna varor, är det viktigt att omvärldens förtroende för svenska mervärden finns kvar. Därför är det viktigt att inte stressa fram regeländringar. Tillsätt det vetenskapliga rådet först så att det får chansen att ha synpunkter på förändringar!

 

Garant ost

Svenskt