9 mars 2018

En ny klimatroll för företag

Jag får ibland frågan om jag har några böcker inom hållbarhet att rekommendera. Och det har jag! Helt nyligen läste jag Anders Wijkman och Ernst von Weizsäckers nyutgivna bok ”Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the planet - A report to the Club of Rome” (…en väldigt lång titel!). Boken är uppföljare till Romklubbens ”Tillväxtens gränser” (1972), en riktig milstolpe inom hållbarhetslitteraturen.

Av: Åsa Domeij

En spännande sak är att boken lyfter fram behovet av näringslivet som en samhällspåverkande kraft. Det räcker inte att arbeta med hållbarhet inom det egna företaget. Man behöver också driva på för att samhället utvecklas så att det blir lättare för alla att fatta beslut i en hållbar riktning. Att påverka politiken kan bli allt viktigare för företagen.

I det perspektivet tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma positiva exempel. Hagainitiativet, ett nätverk där Axfood ingår, är ett sådant. Där kliver näringslivet in som en del av lösningen i klimatomställningen, inte en kraft som försöker värja sig för beslut om strängare klimatregler. Hagainitiativet driver på för en ambitiös klimatpolitik eftersom det möjliggör för företag att kunna ta ett större klimatansvar. Det gynnar både företagen, konsumenterna och samhället i stort.

Jag tror att vi framöver kommer att få se allt fler företag som vill vara en positiv samhällskraft, hjälpa till att driva utvecklingen framåt och aktivt påverka politiker att fatta långsiktiga och svåra beslut.  Jag tror också att företag i framtiden kommer att bedömas (och kanske dömas?) utifrån vad de gjorde - och inte gjorde - när det gällde att påverka samhället.

Klimat