24 augusti 2018

Fossilfritt genom differentiering i tanken

Under det senaste året har palmoljeprodukten PFAD i allt större utsträckning använts i biodiesel. Det är en olycklig utveckling eftersom en ökad efterfrågan riskerar att bidra till ytterligare skövling av regnskog. På Axfood har vi därför bestämt oss för att i möjligaste mån undvika drivmedel med PFAD. Det är en stor utmaning eftersom det idag råder brist på biodrivmedel. Samtidigt går utvecklingen av ny teknik snabbt, vilket gör det svårt att bedöma vad som kommer att fungera bäst i framtiden.

Av: Åsa Domeij

På Axfood satsar vi på en differentierad fordonsflotta och olika drivmedelslösningar. Anledningen är att vi idag inte ser en hållbar fordons- eller drivmedelstyp som det självklara valet att satsa på. Vi vill därför vara med och bidra till att utvecklingen kring fordonsindustrin och bränsleutvecklingen går framåt inom flera olika områden.

När jag tidigare i veckan besökte lastbilsmässan i Jönköping visades till exempel två av de nya lastbilar upp som vi väljer att satsa på. De körs på flytande biogas och har fördelen att de kan köra länge på drivmedlet. Ett annat plus är att den bidrar till renare miljö i storstäderna när antalet dieselbilar minskar. Utöver fem nya lastbilar som körs på flytande gas, har vi tidigare bland annat investerat i en etanollastbil, en hybrid (el-diesel/HVO) och tre lastbilar som kör på komprimerad gas (LNG).

Vårt mål är att successivt minska våra transporters klimatpåverkan och samtidigt bidra till ett fossilfritt Sverige. För att nå dit behövs ett stort utbud av hållbara drivmedel och fordon att välja på – större än vad som idag finns på marknaden.

Klimat