13 mars 2018

Håll tidsplanen för PFAD!

Under 2017 ökade andelen PFAD i den HVO som finns på marknaden. Uppskattningsvis bestod så mycket som hälften av innehållet av PFAD vid årsskiftet. På Axfood bestämde vi oss därför att undvika HVO och istället stegvis diversifiera våra drivmedelslösningar. Allt för att inte riskera att driva på skövlingen av regnskog.

Av: Åsa Domeij

Först fattade regeringen beslut om att PFAD inte längre ska klassas som ett hållbart biodrivmedel. Beslutet var positivt eftersom det skulle gynna en snabbare utveckling av inhemsk produktion av hållbara drivmedel.

Regeringen väljer nu att – omotiverat - skjuta upp ikraftträdandet av de nya reglerna för PFAD. Att flytta fram startdatumet sänder signaler om osäkerhet och kortsiktighet. Palmolja och PFAD hör inte till hållbara biodrivmedel så länge som regnskog skövlas för nya odlingar. Det är därför viktigt att tidsplanen hålls och att nya, långsiktiga spelregler för biodrivmedel införs så snart som möjligt.

Klimat